Yunanistan dayanışma Mitingine ortak cağrı!

Yunanistan`da mücadele eden işçi sınıfını ve halk kitlelerini selamlıyoruz. Emperyalist Avrupa ülkelerinin sömürüyü dahada derinleştirme girişimlerine karşı vermiş olduğunuz mücadele haklı ve meşrudur, bu anlamıylada Avrupada`ki diğer halklara cesaret vermektedir.

Alman emperyalizminin önderliğinde, AB- bloğu büyük bankalar ve tekellerin talepleri doğrultusunda işçi sınıfı ve halk kitlelerinin karşı koyuşlarına şiddetle saldırmaktadır. Orta vaadeli hedef ise yeniden sömürgeleştirmeye bağlı olarak, doğu ve güney Avrupa`nın bağımlı ülkelerini dahada yoksullaştirmaktır.

Kitlesel basının günlük saldırıları ile (özellikle Avusturya ve Alman basınının ön ayak olduğu sürecte) Avrupa halklari irkçılık ile karşı karşıya getirilmekte. Bu şekli ile engellenmek istenen ise işçi sınıfının düşmanı egemen kapitalistler sınıfı ve onların bütün ülkelerdeki uşaklarının işçi sınıfı tarafından farkedilmesidir. Burjuva sendikalarin, reformist ve revizyonist partilerin yoğun uğraşı ile, karşı koyuş mücadeleleri, diğer bir çok ülkede olduğu gibi düzen sınırları içerisinde takip etmektedir.

Yanlız devrimci, komünist parti ve örgütlerin önderliğinde, sokaklarda mücadele gelişmekte, semtlerde ve eğıtım alanlarında mücadeleci bir akım, yoksulluğa karşı mücadeleyi genel kapitalist sisteme karşı mücadele olarak sürdürmektedir ve birleştirmektedir. Eğer işçi sınıfı tek tek ülkelerde iktidarlara karşı kitlesel örgütlülükler yaratır ise ve aynı zamanda Avrupa geneli bir mücadele cephesi inşa edilebilinirse, üçret düşüklüğüne ve bununla birlikte sosyal yıkıma karşı geliştirilen militan mücadele, emperyalist AB-bloğunun şuandaki saldırılarını var olan iç dinamikler ile geri püskürtebilir.

Avrupa Birliği Lissabon anlaşmaları ile öyle yapılaşmıştırki, monopolkapitalin saldırıları AB-merkezli örgütlenip ve kordine edilirken, buna rağmen Avrupa ülkelerindeki sosyal hakları geri alma cabaları her ülkede merkezi değil, ayri ayri mücadele edilerek kazanılmaya çalışılmaktadır. Bu yüzden AB-emperyalizmine karşı işçi sınıfının bilinçli ve militan dayanışması inşa edilmelidir.

“Yunanlılar“ için paraları bizim ödememiz gerektığını burjuva medya söylemektedir. Peki gerçekler bu şekilde mi? Krizde bankaların ve tekellerin kâr düzeyinin yükselmesi için biz Avusturya´daki işçi ve emekçiler, Yunanistan`daki işçiler gibi sömürülmekte değilmiyiz? Durmaksızın var olan vergilerle (maaş vergisi, katma değer vergisi vs..) çok daha yüksek tarifler ve giderler ile, gittikce azalan sosyal haklarla, toplumsal ihtiyaclarla devlet gelirinin çok büyük bir bölümü kapitalist tekellere finanse edilmektedir.

Son aylarda, Avrupa geneli yeni sömürü planlari kordine edildi. Zaman, sadece karşı koyuşları örgütleme zamanı değil, aynı şekilde ileri düzeyde perspektifleşmeyi tartışma zamanıdır. Tek tek ülkelerdeki mücadeleler nasıl güclenir ve kordine edilebilinir? Avrupa geneli bir karşı duruş nasıl işleye bilir? AB-emperyalizmi nasil yıkılabilinir?

Mücadele eden Yunan işçilere devrimci selamlarimizi gönderiyoruz ve kararlı olduğumuzu belirtiyoruz. Bu anlamıyla, bizlerde Avusturya`da, AB-emperyalizmine karşı mücadeleyi dahada güclendireceğimize inaniyor ve sizleri selamlıyoruz.

Yunanistan işçi sınıfi ve halk kitlelerinin mücadelesi ile dayanışıyoruz!   Emperyalist AB-bloğunun, Avrupa´da işçi sınıfına karşı geliştirmis olduğu saldırıyı durdur!   Yunanistan`in yeni-sömürgeleştirilmesine karşı mücadele!   Baş düşman kendi ülkendedir!   Sizin kriziniz için daha fazla ödemek istemiyoruz!    Krize karşı mücadele, kapitalizme karşı mücadele demektir!   Emperyalist AB-bloğuna karşı mücadele!    Bütün ülkelerin işçileri, bir mücadele cephesinde birleşin!

ATIGF (Avusturya Türkiyeli işçi ve gençlik Federasyonu) // YDG (Yeni Demokratik Gençlik) // ADHF (Avusturya Demokratik Haklar Federasyonu) // RKJV (Avusturya Devrimci Komünist Gençlik Birliği)

Advertisements